Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της σελίδας www.jaya.gr

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.jaya.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.jaya.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.jaya.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «JAYA Ltd.» Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται Vardar 11, 2850 Petrich, Bulgaria. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

 

2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας «JAYA Ltd.» και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας.

 

3.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μέσω του online chat στην ιστοσελίδα, της διεύθυνσης Vardar 11, 2850 Petrich, Bulgaria ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου greecejaya@gmail.com.

 

4.ΟΡΙΣΜΟΙ

4.1. Ιστοσελίδα – Το Domain www.jaya.gr και το σύνολο του περιεχομένου του.

4.2. Πελάτης – οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο www.jaya.gr με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της προβολής, παραγγελίας, αγοράς, επιστροφής αγαθών κ.λπ.

4.3. Λογαριασμός – ένα τμήμα της Ιστοσελίδας, που αποτελείται από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη.

4.4. Αγαπημένα – μια ενότητα στον λογαριασμό που επιτρέπει στον αγοραστή / χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του λίστες.

4.5. Παραγγελία – ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει ένα έντυπο επικοινωνίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή μέσω του οποίου ο αγοραστής δηλώνει στον πωλητή μέσω του δικτυακού τόπου την πρόθεσή του να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από τον ιστότοπο.

4.6. Προϊόντα και Υπηρεσίες – οποιοδήποτε αντικείμενο της σύμβασης πώλησης και αγοράς από την Ιστοσελίδα.

4.7. Συμβόλαιο – αντιπροσωπεύει τη σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για την αγορά και πώληση προϊόντων ή / και υπηρεσιών στον ιστότοπο, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου.

4.8. Περιεχόμενο

  • όλες οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και συσκευών που έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • πληροφορίες σχετικά με τους Πελάτες και σχετικά με τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες ή / και τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτους με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει με κάποια μορφή συμφωνία εταιρικής σχέσης.
  • Στοιχεία του πωλητή ή άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τον πωλητή.

4.9. Newsletter /Ενημερωτικό δελτίο – μέσο ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πωλητής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS χωρίς να δεσμεύει ή να εγγυάται την ευθύνη του πωλητή για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν.

4.10. Συναλλαγή – η ενέργεια της www.jaya.gr να ανακτήσει το ποσό του Αγοραστή ως αποτέλεσμα της ακύρωσης ή μη εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς-πώλησης από την Ιστοσελίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τραπεζική μεταφορά.

4.11. Προδιαγραφές – Όλα τα χαρακτηριστικά και / ή οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην περιγραφή τους.

4.12. Αξιολόγηση – Μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός χρήστη / πελάτη / αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται σε κλίμακα από 1 έως 5 (Το χαμηλότερο είναι το 1, το υψηλότερο 5). Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης θα συνοδεύεται πάντοτε από την αναθεώρηση που συντάσσει ο χρήστης / πελάτης / αγοραστής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

4.13. Πωλητής – www.jaya.gr ή άλλος συνεργάτης της «JAYA Ltd.»

 

5.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5.1. Τα ενημερωτικά δελτία της ιστοσελίδας www.jaya.gr που περιέχουν πληροφορίες για εμπορικές εκπτώσεις και άλλες προσφορές αποστέλλονται επίσης από τους εταίρους της.

5.2. Τη στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή κάνει μια παραγγελία, συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία. Η επιλογή σχετικά με τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την www.jaya.gr.

5.3. Η άρνησή σας να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνόντας μαζί μας.

5.4. Η ανάκληση του ενημερωτικού δελτίου δεν συνεπάγεται με αυτόματη άρνηση της  συγκατάθεσης των γενικών όρων, χρήσεων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.

5.5. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού τους και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης.Η www.jaya.gr τους συνιστά να καταργoύν την εγγραφή τους στο τέλος κάθε συνεδρίας πιέζοντας το κουμπί » Έξοδος «.

 

6.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Η www.jaya.gr είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με αριθμό ταυτότητας 421974.

6.2. Σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, η www.jaya.gr υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υπό συνθήκες που εγγυώνται τη διαφύλαξή τους και αποτρέπουν την τυχαία απώλεια τους και μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

6.3. H www.jaya.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα, (iv) ειδικές προσφορές, (v) προσφορές και νέα της εταιρείας (vi) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet, (vii) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

6.4. Συμπληρώνοντας τη φόρμα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή / και για την παραγγελία, ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται  ότι τα προσωπικά του δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της www.jaya.gr, και δίνει σαφή και ρητή συγκατάθεση πως όλα αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται,χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται χωρίς χρονικό περιορισμό από την ιστοσελίδα και τους συνεργάτες για δραστηριότητες όπως, αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικές δραστηριότητες, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, έρευνα αγοράς και για την παρακολούθηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών.Επίσης, ο αγοραστής συμφωνεί ρητά και χωρίς αμφιβολία ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν και να υποστούν επεξεργασία από την ιστοσελίδα www.jaya.gr.

6.5. Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να παρασχεθούν στην Εισαγγελία, στην αστυνομία, στα δικαστικά ιδρύματα ή σε άλλες δημόσιες αρχές, με βάση και εντός του πλαισίου των νομικών διατάξεων και ως αποτέλεσμα ρητού αιτήματος από αυτούς.

 

7.ΕΥΘΥΝΗ

7.1. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο Αγοραστής ή τρίτοι συνεπεία ανωτέρας βίας ή που είναι πέραν του ελέγχου του Πωλητή ή δεν σχετίζεται ευλόγως με τις ενέργειές του και την ενοχή του.

7.2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται στην αξία των παραγγελθέντων και πληρωμένων προϊόντων.

8.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιδιοκτησία των Αγαθών θα μεταβιβαστεί στον Αγοραστή αφού η πληρωμή γίνει από τον Αγοραστή. Η παράδοση των Αγαθών θα πιστοποιείται με την υπογραφή του αγοραστή στο αποδεικτικό παράδοσεις-παραλαβής που παρέχεται από τον courier.

 

9.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1. Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου και της συνεπούς δομής των πληροφοριών, ότι οι περιγραφές των προϊόντων είναι ενίοτε ατελείς.

9.2. Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων προώθησης / έκπτωσης, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, ακόμη και αν δεν έχουν επισημανθεί ρητά στον ιστότοπο.

9.3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του www.jaya.gr είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.

9.4. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι έχετε συμβουλευτεί προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης και έχετε συμφωνήσει να συμμορφώνεστε βάσει αυτών.

9.5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από το www.jaya.gr ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες / πελάτες.

9.6. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η www.jaya.gr δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που δεν διαχειρίζεται καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

10.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

10.1. Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε Παραγγελίες στην Ιστοσελίδα προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στην ιστοσελίδα για να ολοκληρώσει και να στείλει τη σχετική Παραγγελία.

10.2. Κάθε στοιχείο που προστέθηκε στο καλάθι αγορών, ένα Προϊόν ή / και μια υπηρεσία είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη ενός Αγαθού ή / και μιας Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρωθεί η αγόρα δεν έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της παραγγελίας και την κράτηση των εμπορευμάτων / υπηρεσιών αυτόματα.

10.3. Ο πωλητής αποδέχεται την ευθύνη της πώλησης μόνο ενός αριθμού προϊόντος σε καταχωρημένη παραγγελία. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊόντων του ίδιου μοντέλου θα επιβεβαιωθεί ή θα απορριφθεί, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.

10.4. Ο πελάτης ειναι υπεύθυνος για ολα τα δηλώμενα στοιχεία της αγοράς που έχει πραγματοποιήσει μέσω του συμπληρωμένου και απεσταλλμένου δελτίου στον αγοραστή, ότι είναι αληθή, πλήρη και ακριβή κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

10.5. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία ή το συμβόλαιο.

10.6 Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση (ακύρωση) της Παραγγελίας του Πελάτη, ο οποίος θα ειδοποιήσει τον Πελάτη σχετικά. Με την ακύρωση της παραγγελίας δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση ο ένας προς τη μεριά του άλλου και αντίστροφα και συνεπώς κανένας από αυτούς δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο μέρος για την ακύρωσή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • μη αποδοχή από την τράπεζα του πελάτη της ηλεκτρονικής συναλλαγής
  • εκτέλεση συναλλαγής η οποία δεν οδηγεί σε καταβολή χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή για πληρωμές on-line
  • τα δεδομένα που παρέχει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα είναι ελλιπή ή / και ανακριβή.

10.7. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αλλαγής ενός αγαθού μόνο στην περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν την αρχική τους εμπορική εμφάνιση και συνοδεύονται από τη συνοδευτική συσκευασία και την ετικέτα.

10.8. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα και προπληρωμένα προϊόντα ή / και υπηρεσίες από τον Πελάτη, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά και θα επιστρέψει στον Λογαριασμό του Πελάτη τα ήδη καταβληθέντα χρήματα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πωλητής έχει διαπιστώσει το γεγονός αυτό ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής εξέφρασε ρητά την επιθυμία του να τερματίσει τη σύμβαση.

10.9. Ως καταναλωτής, ο Πελάτης επωφελείται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων με τη σύμβαση πώλησης.

 

  1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ

11.1. Οι τιμές των Προϊόντων και Υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.jaya.gr είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11.2. Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο χρόνος παράδοσης καθορίζονται και αναφέρονται σε κάθε παραγγελία.

11.3. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11.4. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα Παραγγελθέντα / Παραδοθέντα Αγαθά με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης.

11.5. Το www.jaya.gr εκδίδει τιμολόγιο όταν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν συμπληρωθεί στο πεδίο «Στοιχεία τιμολογίου» ή αν αναφέρεται ρητά ως σημείωση στη Παραγγελία. Ο πελάτης συμφωνεί να παραλάβει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει στον Λογαριασμό του. Σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης δεν ζήτησε τιμολόγιο και επέλεξε την πληρωμή με αντικαταβολή, ο πελάτης θα παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα με απόδειξη παραλαβής ταχυδρομικής εντολής. Οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να αλλάξουν ένα αγορασμένο προϊόν μπορούν να το πράξουν εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

11.6. Για την ορθή κατάρτιση του τιμολογίου για τη σχετική παραγγελία, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα του λογαριασμού του. Απαιτείται να επανεξετάσει τις πληροφορίες που παρέχονται στη σχετική Παραγγελία για να βεβαιωθεί ότι είναι πλήρεις, σωστές και ακριβείς πριν από την αποστολή της.

 

  1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

12.1. Με τον όρο «Ανωτέρα Βία» νοείται κάποιο έκτακτο περιστατικό ή κατάσταση πέραν του ελέγχου των μερών που δεν δύναται να προβλεφθεί, καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων εκάστου των μερών, δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια από πλευράς τους, και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξαρτήτως των ενδεδειγμένων μέτρων που ελήφθησαν. Το συμβαλλόμενο μέρος που παραβιάζει τη σύμβαση δεν μπορεί να επικαλείται καταστάσεις όπως, ελαττώματα προϊόντων ή καθυστερήσεις στη διάθεσή τους (εκτός λόγω ανωτέρας βίας), απεργίες ή οικονομικές δυσκολίες ως λόγους ανωτέρας βίας για τη δικαιολόγηση της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

12.2. Κανένα εκ των συμβαλλομένων μερών δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, όπως τούτες προκύπτουν από τη σύμβαση, εάν η υλοποίησή τους δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας. Τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ζημιών που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.3. Αν δεν παύσει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του εν λόγω περιστατικού, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον αντισυμβαλλόμενο ότι θα τερματίσει το συμβόλαιο χωρίς να υποστεί την ευθύνη για τυχόν ζημιά που υπέστη.

 

  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

13.1. Το www.jaya.gr προμηθεύει προϊόντα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.

13.2. Ο πωλητής θα εξασφαλίσει την κατάλληλη συσκευασία των προϊόντων.

13.3. Το κόστος παράδοσης των προϊόντων που προσφέρονται από το www.jaya.gr θα πρέπει να γνωστοποιείται.

13.4. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο αυτών, της περιόδου παράδοσης / εκτέλεσης, δεν συνιστούν συμβατική υποχρέωση του Πωλητή να εκτελέσει την αντίστοιχη παράδοση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Συνεπώς, ο Πελάτης δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα προϊόντα.

13.5. Σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α ́/ 16 Νοεμβρίου 1994), Άρθρο 4β, Παράγραφος 1, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα που προσφέρονται από το www.jaya.gr είναι 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους του courier. Το χρονικό όριο που καθορίζεται κατ ‘αυτόν τον τρόπο είναι ενδεικτικό και δεν είναι υποχρεωτικό για τον Πωλητή.

14.ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανταλλαγής με κάποιο άλλο προϊόν απο την ιστοσελίδα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την ήμερα παράδοσης των προϊόντων, μόνο όταν αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία, ετικέτα, δεν έχουν φορεθεί, πλύθει και υποστεί ζημιά.

14.2. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή τότε μπορεί να επιστρέψει την παραγγελία ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται στο τομέα «Αλλαγές Προϊόντων».

14.3. Εάν υπάρχει διαφορά στην τιμή, δηλαδή το δεύτερο προϊόν έχει μεγαλύτερη αξία από το πρώτο, τότε ο πελάτης πρέπει να πληρώσει τη διαφόρα αυτή. Εάν το δεύτερο προϊόν έχει μικρότερη αξία, τότε η διαφορά πιστώνεται στον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη στην ιστοσελίδα μας για μελλοντική χρήση.

14.4. Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται αλλαγές στα εσώρουχα.

14.5. Στα μαγιό δεχόμαστε αλλαγές εάν και εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί το ειδικό προστατευτικό αυτοκόλλητο κάλυμμα που εμποδίζει την επαφή με το δέρμα.

14.6. Επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή, παρά μόνο σε ελαττωματικά προϊόντα.